Blote voeten in gebed

Wist je dat het voor een moslima verplicht is om haar voeten te bedekken tijdens het bidden?

De vrije vrouw (m.a.w. geen slavin) die de leeftijd van volwassenheid heeft bereikt is verplicht haar gehele lichaam tijdens het gebed te bedekken, met uitzondering van haar gezicht en handen. Dit omdat haar hele lichaam behoort tot haar cAwrah. Als zij het gebed verricht en enig gedeelte van haar cAwrah is onbedekt (zoals haar scheenbeen, voet of een gedeelte of haar gehele hoofd), dan is haar gebed ongeldig. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah zal het gebed niet accepteren van een vrouw die begonnen is te menstrueren, behalve met een Khimaar (algeheel bedekkend gewaad).” (Aboe Daawoed, Ahmad, Ibn Maadjah en at-Tirmidhie)

Oem Salamah vroeg de Profeet (vrede zij met hem) over een vrouw die het gebed verrichtte met een bovenkleed en een Khimaar, maar zonder onderkleed. Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “De vrouw is cAwrah.” (Aboe Daawoed)

Het behoort tot de Soennah om het gezicht niet te bedekken tijdens het gebed, in ieder geval zolang er geen niet-Mahram mannen aanwezig zijn. Volgens de meerderheid van de geleerden, dienen de voeten bedekt te zijn. Enkele geleerden staan het toe de voet te ontbloten, maar de meerderheid meent het tegenovergestelde.

Oem Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn) werd gevraagd over een vrouw die het gebed verrichtte in een Khimaar en Qamies (jurk). Zij antwoordde: “Er is niets op tegen als het bovenkleed de voeten bedekt.”