De Salaam

Wist je dat het niet de voorkeur verdient om de Salaam af te korten?

Tegenwoordig zie je steeds vaker dat moslims elkaar begroeten met ‘slm’, ‘salam’, ‘salaam’ of varianten die hierop lijken. Dit verdient niet de voorkeur, zowel per tekst (bijvoorbeeld sms of Whatsapp) als mondeling.

De Islamitische groet (de Salaam) luidt als volgt: “Assalamoe calaikoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.” Dit betekent: “Vrede zij met jullie, zo ook de Genade van Allah en Zijn zegeningen.” Wie gegroet wordt, kan het volgende terugzeggen: “Wa calaikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.” Dit betekent: “Vrede zij ook met jullie, en de Genade van Allah en Zijn zegeningen.”

Een man passeerde de Profeet (vrede zij met hem) terwijl hij met een paar anderen zat en zei: “As-Salaam alaikum (vrede zij met jullie).” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “(Hij zal) tien hasanat (krijgen).” Een andere man passeerde en zei: “As-Salaam alaikum wa rahmatuAllaah (vrede zij met jullie en de Genade van Allah).” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “(Hij zal) twintig hasanat (krijgen).” Een andere man passeerde en zei: “As-Salaam alaikum wa RahmatuAllaahi wa Barakaatuh (vrede zij met jullie en de Genade en Zegeningen van Allah).” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “(Hij zal) dertig hasanat (krijgen).”

De Salaam kent dus 3 varianten*:
1. As-Salaam alaikum
2. As-Salaam alaikum wa rahmatuAllaah
3. As-Salaam alaikum wa RahmatuAllaahi wa Barakaatuh
*In tekst kan dit ook anders worden geschreven, zoals Assalamu alaikum of Salam alaikum.

Het is verplicht om terug te groeten, ongeacht of je nu per tekst of mondeling wordt gegroet. Dit vanwege de volgende Woorden van Allah die algemeen van aard zijn (interpretatie van de betekenis): “En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet dan met een betere dan deze (terug) of beantwoord hem (op gelijke wijze).” (Soerat an-Nisaa’, ayah 86).