Foto’s in huis

Wist je dat het voor moslims niet is toegestaan om foto’s van objecten die een ziel bezitten in huis (of gebouw, zaak e.d.) te hebben?

Het verspreiden van boeken en tijdschriften met afbeeldingen en foto’s, is een zaak die vandaag de dag wijdverspreid is. Het is daarom voor een moslim niet noodzakelijk om dit continu te verstoppen of weg te leggen, omdat dit een grote last kan zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt.” (Soerat al-Hadj, ayah 78)

Een persoon koopt deze tijdschriften en kranten niet voor de afbeeldingen en foto’s erin, maar voor het nieuws en de informatie die het bevat. Sheikh Ibn ul-‘Oethaymien zei: “Volgens de meeste geleerden is het toegestaan om onwaardige afbeeldingen op matrassen of kussens te hebben. Dit weerhoudt de Engelen er niet van om binnen te komen.” (Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh)

De foto’s die de Engelen weerhouden binnenshuis te komen, zijn foto’s van objecten die een ziel bezitten en die als waardige gebruiksvoorwerpen worden gezien. Afbeeldingen die op prullenbakken staan, behoren tot de onwaardige afbeeldingen en deze weerhouden de Engelen er niet van om binnenshuis te komen.

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Djibriel (aartsengel) kwam naar mij en zei: “Ik kwam gisteren bij jou langs en mij weerhield niets het huis binnen te komen, behalve dat er voor de deur een menselijk standbeeld stond. En dat er in het huis een gordijn met afbeeldingen hing en er zich een hond bevond. Djibriel zei: “Haal het hoofd van het standbeeld af, zodat het een gedaante van een boom krijgt, haal het gordijn weg en maak er twee kussens van waarop gelegen kan worden en haal de hond uit het huis.” De Profeet (vrede zij met hem) deed dat. (at-Tirmidhie en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)