Goede namen

Wist je dat er 5 categorieën van goede namen zijn?

Het geven van een naam is ongetwijfeld één van de belangrijkste zaken in het leven van de mens. Dit omdat de naam van de persoon een titel is die iets over de persoon zegt en essentieel is voor het communiceren met hem. Het is een versiering en symbool voor de persoon, waarbij hij genoemd zal worden in dit leven en in het Hiernamaals. Het is een aanduiding voor de religie waartoe hij behoort en het geeft hem het gevoel dat hij daar een aanhanger van is. Het geeft een indruk van hem aan andere mensen, en in hun ogen is dit net als een kledingstuk: wanneer dit te lang of te kort is dan ziet het er niet goed uit.

Er zijn vijf categorieën van goede namen:
1. De eerste (beste) categorie zijn de namen cAbdoellaah en cAbdoer-Rahmaan. Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De meest geliefde namen bij Allah zijn cAbdoellaah en cAbdoer-Rahmaan.” (Sahieh Moeslim)
2. Tot de tweede categorie behoren namen die onderwerping aan en aanbidding van Allah aanduiden, zoals cAbdoel-cAziez, cAbdoer-Rahiem, cAbdoel-Malik, cAbdoellaah, cAbdoes-Salaam, enzovoorts.
3. Onder de derde categorie vallen de namen van de Profeten en Boodschappers. Zonder twijfel is de beste en grootste van hen onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem). De naam Ahmad is ook één van zijn namen. Vervolgens komen de namen van de Oeloel-cAzm (bezitters van standvastigheid), namelijk Ibraahiem, Moesa, cIesa en Noeh. En daarna komen de namen van de andere Profeten.
4. Tot de vierde categorie behoren de namen van de rechtschapen dienaren van Allah, met name de metgezellen van onze nobele Profeet (vrede zij met hem). Het is aanbevolen om hun namen te gebruiken, hun voorbeeld te volgen en te hopen op een hogere status.
5. En onder de vijfde categorie valt elke andere goede naam die een correcte en aangename betekenis heeft.