Honden in huis

Wist je dat het voor moslims niet is toegestaan om honden in huis te hebben?

Het is niet toegestaan om een hond te houden behalve voor de jacht, het bewaken van vee en het bewaken van gewassen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een hond bewaart, zijn goede daden zullen elke dag met één qiraat (maat van beloning, vergelijkbaar met een berg aan goede daden) afnemen, tenzij het een hond is voor landbouw of hoeden.” (al-Bukhaari, 2322)

Wie een hond in zijn huis houdt, wordt de zegening van de aanwezigheid van de engelen in zijn huis ontzegd, zoals de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De engelen komen niet binnen in een huis waarin een hond is.” (al-Bukhaari, 3225)

Al-Nawawi zei: “Er is verschil van mening over de vraag of het toegestaan ​​is om honden voor andere doeleinden (dan eerdergenoemde drie) te houden, zoals voor het bewaken van huizen en wegen. Het meest correcte beeld is dat het toegestaan ​​is.” (Sharh Muslim, 10/236)

Echter is dit geen vrijbrief. Je dient altijd naar de situatie te kijken waarin je verkeert. Het houden van honden is tegenwoordig de gewoonte van de ongelovigen. Het houden van een hond is een imitatie van de ongelovigen. Sommige moslims beweren dat ze ter bescherming (bijvoorbeeld tegen inbraak en diefstal) een hond (thuis) moeten houden, waarop we reageren dat er tegenwoordig inbraakalarmsystemen zijn en andere maatregelen die men kan nemen voor veiligheidsdoeleinden, en dat het niet nodig is om een ​​hond te houden.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen zei: “Als een huis zich in het midden van de stad bevindt, is het niet nodig om een ​​hond te houden om het te bewaken. Maar als het huis op het platteland is en er niemand anders in de buurt is, dan is het toegestaan ​​om een ​​hond te houden om het huis en de mensen die erin zijn te bewaken; het bewaken van de leden van het huishouden is belangrijker dan het bewaken van vee of gewassen”. Mocht het toch nodig zijn om een hond te houden, dan dient de hond buiten te blijven. Het is niet toegestaan om de hond in huis te nemen.

Het feit dat het verboden is om een ​​hond te houden en er nauw mee te interageren, betekent niet dat we niet vriendelijk moeten zijn of compassie met honden mogen hebben als we ze in een zielige staat zien. Dit zijn twee volledig afzonderlijke zaken. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “In elk levend wezen is er een beloning.”

Hond aanraken:
○ Een hond aanraken wanneer er geen sprake is van vocht maakt je hand niet onrein. Maar als je hand nat wordt, dan is het verplicht je handen zeven maal te wassen waarvan één keer met aarde (het beste is om de eerste keer met aarde te beginnen).
○ Een hond aanraken, vocht of geen vocht, verbreekt de Woedoe niet.
○ Als een hond je kledingstuk likt dan is het voldoende om slechts het gedeelte dat is aangeraakt te wassen.

Keukengerei:
De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als een hond drinkt uit het vat van iemand van jullie, laat hem hem dan zeven keer wassen”. Volgens een ander rapport: “… en maak het de achtste keer met aarde schoon.” (Moeslim, 280)

Prostratie:
De Profeet (vrede zij met hem) vertelde ons niet op honden te lijken door onze onderarmen op de grond te plaatsen tijdens Soedjoed (prostratie), zoals vermeld in de hadith die verteld is door Anas ibn Maalik. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Doe Soedjoed op de juiste manier, niemand van u mag zijn onderarmen spreiden zoals een hond.” (al-Bukhaari, 822)