Moeder in de Islam

Wist je dat de moeder in de Islam driemaal zoveel recht heeft dan de vader? 

De Islam is een religie die speciale aandacht schenkt aan de familie en in het bijzonder het gezin. Het is de Islam die aanmoedigt tot het liefhebben en respecteren van de gezinsleden en vooral de ouders. Zij vormen namelijk de basis van het gezin en zijn de opvoeders van de kinderen. De ouders zijn de personen die de gemeenschap maken en onderwijzen.

Het eren en respecteren van de ouders is één van de beste daden en tevens één van de meest geliefde bij Allah. De moslim wordt opgedragen om goed te zijn voor de ouders en daarmee is hij Allah gehoorzaam. Dit betekent dat de moslim zijn Heer behaagt door zijn ouders goed te behandelen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis): “Wees goed voor jullie ouders.” (Soerat al-An’aam, ayah 151)

Ibn ‘Abbaas heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd welke daden de beste waren. Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Het geloven in Allah en Zijn Boodschapper en daarna het eren van de ouders.” (al-Boekhaari en Moeslim)

De moeder in de islam verdient driemaal meer goedheid en driemaal beter behandeld te worden dan de vader. Aboe Hoerayrah (moge Allah weltevreden met hem zijn) heeft verteld dat er eens een man naar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kwam en zei: “O Boodschapper van Allah, wie van de mensheid heeft het meest recht op mijn gezelschap? Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Je moeder.” De man vroeg toen: “En dan daarna?” Waarop hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Je moeder.” De man vroeg toen weer: “En daarna?” Waarop hij weer antwoordde: “Je moeder.” De man vroeg toen: “En dan daarna?” Waarop hij antwoordde: “Dan je vader.” (al-Boekhaari en Moeslim)

De moeder is namelijk degene die haar kind heeft gedragen met de pijn en moeite die daarbij komen kijken, en vervolgens brengt zij het kind ter wereld en zoogt ze hem. De lasten die zij met zich meedraagt zijn zo groot en zwaar. Het is daarom erg belangrijk dat de moslim dankbaarheid, vriendelijkheid, zorgzaamheid en een goed gezelschap is verschuldigd aan zijn moeder.