Muziek en muziekinstrumenten

Wist je dat muziek en muziekinstrumenten verboden zijn binnen de Islam?

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En onder de mensen zijn er die ijdele gepraat verkopen om af te dwalen van het Pad van Allah zonder kennis.” (Soerat Loeqmaan, ayah 6)

De meerderheid van de Koranexegeten1 is het erover eens dat met ijdele gepraat in dit vers gedoeld wordt op gezang. De metgezel Ibnoe Mas’oed heeft in reactie op dit vers gezegd: “Bij Allah, buiten Wie geen andere god is, waarlijk het betreft hier gezang.” Waarna hij dit tot driemaal toe herhaalde.

Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Er zullen onder mijn gemeenschap zeker mensen zijn die ontucht, zijde (voor mannen), alcohol en muziekinstrumenten zullen toestaan.” (al-Boekhaari)

Het verbod op muziek en muziekinstrumenten geldt altijd. Je kunt denken aan de volgende situaties:
○ Bespelen van muziek en muziekinstrumenten.
○ Luisteren naar muziek en muziekinstrumenten.
○ Verkoop van muziek (bijvoorbeeld streams).
○ Verkoop van muziekinstrumenten (bijvoorbeeld handel of in een winkel).
○ Delen en liken van filmpjes met instrumentele achtergrondmuziek op social media en dergelijke.

Een ware gelovige heeft niet meer dan één correcte bewijs nodig om een verboden zaak achterwege te laten. Zo zijn dus muziek en muziekinstrumenten verboden vanuit de Koran en de Soennah. Wat de meerderheid van de mensen vindt of doet, kan niet als bewijsvoering dienen. Houd al je daden tegen het licht van de Koran en de Soennah.

1Koranexegese is de uitlegging van de Koran.