Rente

Wist je dat rente binnen de Islam verboden is?

Uit meerdere ayat (verzen) uit de Koran blijkt dat ribaa (rente) tot de zaken behoren die het strengst verboden zijn binnen de Islam. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden.” (Soerat al-Baqarah, ayah 275)

Allah zal de zegeningen uit de bezittingen nemen van degene die zich hier toch schuldig aan maakt. Enkele zaken waar rente bij komt kijken zijn:
○ Rood staan op je betaalrekening
○ Zakelijke of particuliere lening
○ Hypotheek
○ Spaarrekening

Het verbod op rente heeft niet alleen betrekking op de ontvanger van rente, maar ook op de gever en iedereen die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van een renteakte. Zelfs het ontvangen van 1 cent aan rente is niet toegestaan.

Het is voldoende om te weten dat Allah de oorlog heeft verklaard aan degenen die zich daaraan vergrijpen en hen totale vernietiging in het vooruitzicht heeft gesteld. Toon berouw en neem afstand van rente, nu het nog kan.

Enkele tips:
○ Laat voldoende geld op je rekening staan, tenminste een minimaal bedrag ter dekking van de bankkosten. Ondanks dat je niet in de min kan staan, kan een bank toch in de min afschrijven.
○ Spreek met de bank af dat je niet in de min kan staan.
○ Open een tweede betaalrekening om te sparen, mits je hier geen rente op ontvangt.
○ Schakel bij nood je familie, vrienden, omgeving of Oemmah in.