Soennah gebeden

Wist je dat moslims naast hun 5 dagelijkse verplichte gebeden ook vrijwillige gebeden verrichten?

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah zal een huis in het Paradijs bouwen voor degene die ijverig is in het onderhouden van de twaalf Soennah gebedseenheden (Rakcaat), namelijk vier Rakcaat voor en twee na het Dhohr gebed, twee na het Maghrib gebed, twee na het cIshaa’ gebed en twee voor het Fadjr gebed.” (at-Tirmidhi, Sahieh al-Djaamic en anderen)

Verder overleverde cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De twee gebedseenheden vóór het ochtendgebed (Fadjr) zijn beter dan de wereld en alles wat zich erin bevindt.”

Er dient opgemerkt te worden dat de vrijwillige gebeden een enorme beloning en voortreffelijkheid met zich meebrengen. Aboe Hoerayrah heeft gezegd: “Het eerste waarover de mensen ter verantwoording zullen worden geroepen op de Dag der Opstanding is het gebed. Als het compleet is, dan zal hij succes hebben. Maar als het niet correct is, zal hij verloren en gedoemd zijn. Als er iets schort aan de verplichte gebeden, dan zal de Heer zeggen: “Kijk of mijn dienaar vrijwillige (gebeden) heeft verricht.” Als hij vrijwillige gebeden heeft verricht, zal de tekortkoming van zijn verplichte gebed hiermee worden aangevuld. Vervolgens worden alle (overige) daden op dezelfde wijze behandeld.” (at-Tirmidhie en Aboe Daawoed; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sahieh Abie Dawoed)

Probeer naast je verplichte gebeden zoveel mogelijk vrijwillige gebeden te verrichten. Leer jezelf aan elke dag de twaalf Soennah gebedseenheden te verrichten. Je staat immers al klaar voor het verplichte gebed. Die paar extra minuten kunnen er vast wel bij. Ken de waarde ervan!

Het is Moestahab (aanbevolen) om onderscheid te maken tussen de verplichte en vrijwillige gebeden door (er tussendoor) te spreken of naar een andere plek te gaan. De beste manier om dit te doen is het vrijwillige gebed thuis te verrichten.

An-Nawawie (moge Allah genadig met hem zijn) zegt in zijn uitleg van Sahieh Moeslim: “Dit is bewijs voor de mening van onze metgezellen (de Shaaficie-juristen) dat in het geval van het vrijwillige gebed, zowel die regelmatig worden verricht (Soenan gebeden) als andere, het aanbevolen is om te veranderen van de plaats waar men het verplichte gebed heeft verricht. Het beste is om het naar huis te verplaatsen. Anders kan men zich verplaatsen naar een andere plek in de moskee of elders. Zo vergroot men het aantal plaatsen waar men heeft geprosterneerd. En om het vrijwillige gebed te onderscheiden van het verplichte. De woorden ‘totdat we spraken’ wijzen erop dat het onderscheiden van de gebeden ook mag gebeuren door te spreken. Maar van plek veranderen verdient de voorkeur vanwege dat wat we hebben vermeld. En Allah weet het het beste.” (Sharh Sahieh Moeslim van an-Nawawie)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Is niemand van jullie in staat om, als hij bidt, een stap naar voren of naar achteren te doen, of naar recht of naar links?” (hiermee doelend op het verrichten van een vrijwillig gebed na een verplicht gebed.) (Aboe Daawoed en Ibn Maadjah; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)