Verjaardagen

Wist je dat verjaardagen binnen de Islam verboden zijn?

De Islam heeft twee erkende feesten. Dit zijn ‘Ied ul-Adha (het Offerfeest) en ‘Ied ul-Fitr (het zogenoemde Suikerfeest of Ramadanfeest). Verjaardagen vallen hier niet onder. Het is dan ook niet binnen de Islam toegestaan om je verjaardag te vieren.

Verschillende bewijzen uit de Koran en de Soennah tonen aan dat het vieren van verjaardagen een Bid’ah (innovatie / vernieuwing) is in de Islam. Vernieuwingen in de religie zijn niet toegestaan. Deze vernieuwingen zijn op geen enkele bron gebaseerd in de Sharie’ah (Islamitische wetgeving).

Het verbod op verjaardagen geldt altijd. Je kunt denken aan de volgende situaties:
○ Verjaardag vieren.
○ Verjaardagsuitnodiging accepteren.
○ Verjaardag bijwonen.
○ Verjaardagswensen of felicitaties uitbrengen.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De slechte zaken zijn de nieuwe toevoegingen (en iedere nieuwe toevoeging is een religieuze innovatie) en iedere religieuze innovatie is een dwaling (en iedere dwaling leidt naar het Hellevuur).” (Moeslim)

Andere voorbeelden van religieuze innovaties die zich hebben verspreid onder de Oemmah (Islamitische gemeenschap) zijn:
○ Het vieren van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem) en de geboortedagen van anderen.
○ Het vragen van zegeningen aan de hand van plaatsen, historische monumenten, personen, levend dan wel dood.
○ Het gezamenlijk gedenken van Allah.
○ Het hardop uitspreken van de intentie voor het gebed.

Het vieren van verjaardagen valt ook onder het imiteren van de ongelovigen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een volk imiteert behoort tot hen.” (Aboe Daawoed en Ahmad)